Jak wygląda współcześnie nasz rynek? Co z perspektywy lokalnego przedsiębiorcy zmieniło się w ciągu ostatnich kilkunastu lat? W tym krótkim artykule przedstawię ci konsekwencje, jakie płyną z zachodzących aktualnie zmian oraz sposoby, jak sobie z nimi poradzić.

Jeszcze kilkanaście lat temu średniej wielkości organizacje (od 30 do 50 pracowników) konkurowały z firmami z regionu, ewentualnie kraju. Czasy się jednak zmieniły. Współcześnie nawet niewielkie przedsiębiorstwa muszą liczyć się z tym, co i za jaką cenę produkowane jest na całym świecie. Teraz firmy z całego świata stanowią ich konkurencję.

Także współcześni klienci zwiększyli swoje oczekiwania. Wymagają więc coraz lepszych wyrobów w coraz krótszym czasie, a często także i o coraz niższym koszcie. Zdarza się, że to właśnie międzynarodowa konkurencja potrafi zaspokoić ich potrzeby. Zmusza to polskie przedsiębiorstwa do ciągłego doskonalenia się, tak, żeby być w stanie zawalczyć o klienta.

Dodatkowo, następujący postęp technologiczny w wielu branżach dyktuje tempo rozwoju, również organizacyjnego. Jest on związany z pozyskiwaniem wiedzy, badaniami wewnątrz firmy oraz nieustannym szukaniem wysoko wykwalifikowanych pracowników. Te firmy, które nie są w stanie nadążyć, bardzo szybko znikają z rynku.

Gdyby tego było mało, w Polsce mamy obecnie dodatkowe wyzwanie: pozyskanie pracownika. Osoby szukające pracy mogą przebierać w ofertach, podczas gdy prezesi załamują ręce nad trudną rekrutacją. Ze względu na pojawiające się niedobory kadrowe, ludzie już zatrudnieni w danej organizacji często muszą być w stanie wykonywać obowiązki, które dawniej spoczywały na kilku osobach. Pojawia się więc pytanie: w jaki sposób w krótkim czasie przeszkolić nawet średnio rokującego pracownika, tak, aby był w stanie dobrze wykonywać swoje obowiązki?

Jakie to wszystko niesie konsekwencje dla polskiego przedsiębiorcy? Dla firm, które chcą nadążyć za rozwojem światowego rynku, istnieją trzy kluczowe obszary rozwoju:

  1. Spotykamy na rynku firmy, które stale potrzebują obniżać koszt swoich produktów, aby nie dać się wyprzedzić rosnącej konkurencji.
  2. Z kolei w niektórych branżach to nie koszt, a jakość zajmuje kluczowe miejsce. Ten, kto nie produkuje coraz lepszych produktów, nie jest w stanie pozyskać czy nawet utrzymać klienta.
  3. Są wreszcie takie przedsiębiorstwa, w których to nie koszt czy jakość, a szybkość wykonania usługi lub dostarczenia produktu jest kluczowa dla nabywcy.

Zdarza się, że te trzy obszary łączą się, zmuszając przedsiębiorcę do usprawniania się w nich jednocześnie. Potrzeba funkcjonowania sprawniej i posiadania większej ilości klientów jest jednak naturalnym procesem biznesowym. Zamiast załamywać nad tym ręce, warto poszukać odpowiednich rozwiązań.

Jak mówi mądre przysłowie: potrzeba matką wynalazków. Właśnie dlatego pojawiły się różne metody zarządzania i organizacji pracy, mające ułatwić osiągnięcie pożądanych efektów. Najpopularniejszą z nich jest Lean Management.

Lean Management to innymi słowy odchudzone zarządzanie/produkowanie/dostarczanie usług. Ideą tego podejścia jest dążenie do usuwania z procesu niepotrzebnych elementów (marnotrawstw, strat), tak, aby był on krótszy, bardziej efektywny i płynny.

Dzięki tej metodyce można osiągnąć zarówno krótszy czas realizacji zleceń, jak i niższe koszty i wyższą jakość produktów czy usług. Właśnie to stanowi powód tak wielkiej popularności tego podejścia, przez którą wiele firm produkcyjnych i usługowych wdrażało, wdraża lub zastanawia się nad jego wdrożeniem.

Wdrożenie Lean Management jest odpowiednie dla firm, które dojrzały do rozwoju i zmiany organizacji pracy. Są to firmy, które rozwijają się – zwiększają zatrudnienie, kupują nowe maszyny, kupują nowe hale. Mogą to być także te przedsiębiorstwa, które maja za dużo zleceń w stosunku do mocy przerobowych lub które tracą klientów ze względu na zbyt wysoką cenę, zbyt niską jakość lub brak terminowości.

Oto trzy przykłady problemów, które udało się rozwiązać dzięki Lean Management:

  1. Duże Centrum Usług Wspólnych chcące tą samą liczbą pracowników wykonywać większą ilość procesów

Firma ta miała możliwość wykonywania większej ilości dla swoich klientów, ale nie mogła fizycznie zatrudnić więcej osób przez brak miejsca w budynku. Dzięki zastosowaniu LM udało się poprawić komunikację wewnątrz teamów i między teamami, wygenerować bardzo dużo drobnych usprawnień w procesach (średnio 100 pomysłów na zespół). Dzięki temu udało się osiągnąć 10% podniesienie efektywności całej firmy (w skali roku).

 

  1. Problemy z rentownością w średniej firmie produkcyjnej

Dobrym przykładem działania Lean Management jest wdrożenie, które zostało przeprowadzone w firmie, borykającej się z niską rentownością produkcji. Brak dobrze wdrożonego raportowania oraz standardów uniemożliwiał skuteczne planowanie produkcji. Wdrożenie odpowiednich procedur i standardów pozwoliło podnieść efektywność firmy o 7 %.

  1. Nie spełnianie odpowiednich standardów przez średnią firmę produkcyjną, chcącą stać się częścią większej korporacji

Drugi typ firm to te, które chcą pozyskać większych klientów (korporacyjnych), którzy wymagają dużych wymogów jakościowych i konieczne jest wdrożenie standaryzacji, kontroli procesów na wyższym poziomie, niż d tej pory.

 

Nasza gospodarka się rozwija. Niewielkie przedsiębiorstwa stają się średnimi i wraz ze swoim wzrostem chcą także wejść na kolejny etap organizacji pracy. Etap ten obejmuje uporządkowanie, wystandaryzowanie, jak również usprawnianie procesów, tak, aby lepiej zaspokoić potrzeby klientów. Wdrażając u siebie kulturę ciągłego doskonalenia, polskie firmy będą mogły stać się ogólnoświatowymi liderami w swoich branżach: produkować zawsze na czas, w dobrej jakości i o niskim koszcie.

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

SKONTAKTUJ SIĘ Z KONSULTANTEM LEAN