MICHAŁ WOLAK – TROCHĘ O MNIE

Nazywam się Michał Wolak. Od 11 lat jestem trenerem, od 7 lat coachem, a od 6 lat usprawniam i wdrażam Lean Management w polskich firmach.

Jak się to zaczęło?

W trakcie pracy w dużej międzynarodowej korporacji spotkałem się z kwestią ciągłego podnoszenia jakości i efektywności, utrzymującego konkurencyjność firmy na rynku. Dzięki temu doświadczeniu zrozumiałem, że w wielu polskich firmach w których wcześniej pracowałem brakuje tego podejścia. Postanowiłem zapełnić tę lukę i wdrażać Lean w polskich przedsiębiorstwach.

Wierzę w ludzi – w ich potencjał, umiejętności oraz chęci, aby każdego dnia wykonywać wartościową, kreatywną pracę. Wierzę także w firmy i organizacje, które chcą wykorzystywać potencjał swoich ludzi, które pragną się rozwijać, zwiększać swoją efektywność i innowacyjność, tak aby dostarczać klientom coraz lepszej jakości produkty i usługi na coraz lepszych warunkach, czerpiąc z tego zasłużone zyski.

To właśnie dzięki tej wierze zmieniam myślenie o źródłach efektywności i innowacyjności zarówno wśród zarządzających, jak i pracowników. Zwiększam efektywność operacyjną, usprawniam zarządzanie procesami oraz doskonalę przewodzenie ludziom.

Chcę wspierać transformację polskich firm, tak, aby stawały się coraz bardziej zyskowne, elastyczne i innowacyjne, same wyznaczały globalne trendy w swoich branżach: stawały się niekwestionowanymi liderami.

LEAN ACTION – O CO CHODZI?

W 2004 założyłem firmę szkoleniową, a w 2010 przekształciłem ją w firmę szkoleniowo-doradczą. Moim celem było nie tylko przekazywać wiedzę i motywację do zmian, lecz również dostarczać wymierne efekty dla firm.

Aby realizować projekty szybko i na najwyższym poziomie zaprosiłem do współpracy wybitnych ekspertów: razem tworzymy zgrany zespół skutecznie wykonujący zlecone nam zadania.

W trakcie wieloletniej pracy spotkaliśmy się z wieloma problemami, które udało nam się rozwiązać. Do najczęściej zgłaszanych kwestii należą opóźnienia realizacji zleceń i wydłużające się terminy, częste reklamacje i braki jakościowe, a także rosnące koszty przy jednoczesnym obniżeniu cen sprzedaży. Techniki Lean umożliwiają rozwiązanie tych kwestii. Wielokrotnie udawało nam się skrócić czas realizacji zleceń, doprowadzić do lepszego mieszczenia się w terminach i uzyskać obniżenie kosztów wytwarzania produktów i dostarczania usług.

Każde projekt wdrożeniowy stanowi unikalną podróż, w której wizja – cel do którego docieramy, zależy od klienta, którego wspieramy pełną gamą naszych kompetencji. W pracy stawiamy na takie wartości jak wzajemny szacunek i zaufanie, odpowiedzialność za podejmowane działania, kreatywność w rozwiązywaniu problemów i życzliwy uśmiech.

PARTNER BIZNESOWY

PARTNER BIZNESOWY – STANISŁAW FABIN

Specjalizuje się w projektowaniu, wdrażaniu zmian i konsultingu powdrożeniowym, których celem jest podnoszenie efektywności pracy zespołów. Każdy wdrażany tak projekt zmian mierzony jest konkretnymi i ustalonymi wcześniej parametrami.

Posiada wieloletnie doświadczenie w biznesie FMCG, gdzie m.in. kierował zespołami sprzedawców, trenerami wewnętrznymi, audytorami. Od lat rozwija swój warsztat coacha i konsultanta zarządzania zmianami u managerów, pomagając w ich rozwoju zawodowym i osobistym, w tym w zrozumieniu i wprowadzaniu zmian na poziomie nieświadomości. Często powtarza, że zarządzanie zaczyna się od kierowania sobą.

Szkolił trenerów i wykładał komunikację. Pracuję m.in. metodologią Eight Levels- business support. Posiada wykształcenie doradcy personalnego. Ukończył dodatkowo studium psychologii i komunikacji i szkołę trenerów biznesu („Moderator” – Wrocław), jest coachem (ukończył cykl szkoleniowy Master Coach’a w Instytucie Liderów Zmian – Warszawa- www.adamdebowski.pl) i certyfikowanym trenerem NLP. Pasjonuje się filozofią kwantową.

Od kilkunastu lat szkoli, realizuje projekty dla firm, prowadzi doradztwo i coaching indywidualny i zespołowy. Od kilku lat z sukcesami wdraża 1-2 letnie procesy zmian w kierowaniu i zarządzaniu zespołami, w tym sprzedażowymi.

 

NASI PARTNERZY

LEAN ACTION NALEŻY DO

ZADAJ PYTANIE

JEŚLI MASZ PROBLEM, ZADAJ MI PYTANIE