JAK DZIAŁAMY

“Wierzę, że pewnego dnia w Polsce każda firma będzie w pełni wykorzystywała potencjał swoich pracowników oraz stworzy przestrzeń, w której komfortowe warunki pracy sprawią, że ludzie będą w pełni identyfikować się z organizacją i całym sercem angażować w pracę. Firma z mojej wizji to firma wysoce elastyczna, tworząca liczne innowacje i dynamicznie rozwijająca się na rynku globalnym; to firma której produkty stanowią symbol najwyższej jakości. Aby firma dążyła do, a nawet osiągnęła ten ambitny cel, wspieramy ją i szkolimy pracowników, audytujemy procesy, doradzamy i wdrażamy usprawnienia.”

Michał Wolak
prezes Lean Action Sp. z o.o.

AUDYT EFEKTYWNOŚCI PROCESÓW – ANALIZA OBECNEGO STANU PRZEDSIĘBIORSTWA

Audyt Efektywności Procesów stanowi pierwszy krok większości projektów doradczych, pozwala bowiem na rzetelną analizę efektywności procesów zachodzących w organizacji. Dzięki wykonaniu audytu jesteśmy wskazać obszary, które w pierwszej kolejności wymagają uwagi, a także dalsze kroki, których realizacja pozwoli firmie uzyskać oszczędności lub wzrost wydajności. Audyt może być traktowany zarówno jako samodzielny produkt, jak i jako wstęp do projektu doradczego. W raporcie poaudytowym przedstawiamy konkretne propozycje usprawnień, których wdrożenie pozwoliłoby na zwiększenie efektywności obserwowanych procesów.

PROJEKTY DORADCZE – PRZYKŁADOWE OBSZARY

Podczas projektu wdrożeniowo-doradczego pracujemy wraz z pracownikami oraz kadrą zarządczą tak, aby jak najefektywniej wdrożyć dopasowane do potrzeb firmy rozwiązania. Przykładowe procesy i obszary, które usprawniamy, to między innymi:

 

networking

Obieg informacji i dokumentów

 • otrzymywanie szybko pełnych danych o procesach zachodzących w firmie
 • jasne określenie odpowiedzialności w przekazywaniu dokumentacji/informacji
 • ułatwienie zarządzania zadaniami
 • zmniejszenie ilości papierowej dokumentacji
 • podniesienie efektywności wszystkich działów

strategy

Optymalne ułożenie stanowisk i maszyn na hali

 • skrócenie dróg transportowych
 • polepszenie przepływu produktów i wyrobów gotowych
 • poprawienie ergonomii pracy
 • zmniejszenie zapasów w toku – czyli zamrożonych pieniędzy
 • skrócenie czasu realizacji zleceń

 

factory

Proces produkcji

 • skrócenie czasu realizacji zleceń
 • realizacja większej ilości zleceń przy wykorzystaniu tych samych zasobów
 • podniesienie jakości produktów
 • wystandaryzowanie procesów
 • obniżenie kosztów produkcji

delivery-worker-giving-a-box-to-a-receiver

Proces  obsługi reklamacji

 • stworzenie dokumentacji niezbędnej do zarządzania procesem reklamacji
 • optymalizacja kosztów związanych z obsługą reklamacji
 • wyszkolenie pracowników w zakresie poprawnej obsługi reklamacji
 • zmniejszenie ilości reklamacji
 • zwiększenie zadowolenia klientów i ich lojalności wobec marki

icon

Zachowanie wiedzy w organizacji

 • wdrożenie narzędzi zatrzymujących wiedzę w organizacji
 • skrócenie czasu wdrożenia nowych pracowników
 • poprawa jakości wykonywanych zadań
 • łatwiejsze zarządzanie pracownikami i ich rozwojem w ramach organizacji
 • dynamiczniejszy rozwój organizacji

thief

Proces windykacji należności

 • skrócenie czasu ściągania należności
 • zwiększenie ściągalności należności
 • poprawa relacji z klientami
 • większa kontrola procesu windykacji
 • polepszenie płynności finansowej firmy

Naszym celem jest poprawa organizacji pracy ludzi i usprawnienie procesów. Pozwala nam to mieć pewność, że osiągnięte podniesienie efektywności firmy będzie nie chwilowe, lecz trwałe.

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

SKONTAKTUJ SIĘ Z KONSULTANTEM LEAN