Harward Business Review in the issue of “Outsourcing 2015/2016” lists the challenges for Co-service Centers. In the opinion of specialists, the key area of their development is to increase innovation and increase efficiency. Searching for solutions to meet these needs, Shared Service Centers (SSC) and Business Process Outsourcing (BPO) are increasingly chosen to use Lean Management. This methodology, so far associated mainly with improvements in manufacturing companies, finds its application also in administrative and office processes. In this case, the full use of the method’s capabilities becomes crucial, by adapting it to a different work environment and the organization’s specificity – and that is what LEAN OFFICE offers.

LEAN OFFICE

etap_01
SZKOLENIA

Szkolenia dotyczące założeń i zasad Lean, technik Lean przydatnych w usprawnianiu procesów biurowych, specyfiki wdrożeń Lean w środowisku usługowym oraz metod pracy, pozwalających zaszczepiać w pracownikach ideę ciągłego doskonalenia.

e-icon_00
etap_01
PROJEKTY PILOTAŻOWE

Projekty obejmują wybrane obszary funkcjonowania organizacji, w których wdrażane są z sukcesem pierwsze usprawnienia. Pierwsze sukcesy zwiększają zaangażowanie pracowników i pomagają przekonać zarząd firmy, że wdrożenie Lean się opłaca.

e-icon_01
etap_01
STWORZENIE DZIAŁU

Powołanie działu, zajmującego się wdrażaniem Lean w sposób ciągły – Continuous Improvement, Delivery Excellence lub Excellence Centre. Wspieramy tworzenie nowej komórki na poziomie rekrutacji, ustalania programu wdrożeń i realizacji poszczególnych kroków.

e-icon_02
etap_01
STRATEGIA LEAN

W przypadku zdecydowania się zarządu na włączenie Lean w strategię organizacji, pojawiają się wyzwania: jakie cele wyznaczyć, w jaki sposób je zakomunikować, jak monitorować realizację i na co zwrócić szczególną uwagę. Koordynujemy poszukiwanie odpowiedzi na te pytania i wspieramy angażowanie różnych szczebli menadżerskich do tworzenia i realizowania strategii Lean.

e-icon_03
etap_01
KULTURA LEAN

Docelowy etap wdrożenia LEAN OFFICE – zaszczepienie we wszystkich pracownikach organizacji dbałości o ciągłe doskonalenie – poszukiwania przestrzeni do usprawnień, tworzenia innowacji w procesach i produktach. Osiągnięcie tego etapu pozwala zagwarantować nieustanną innowacyjność oraz ciągły na przestrzeni lat wzrost efektywności.

e-icon_04

Celem wdrożenia OFFICE LEAN jest ciągłe doskonalenie i podnoszenie efektywności organizacji. W ramach projektów Lean pojawiają się przestrzenie do zastosowania automatyzacji procesów poprzez wdrożenie m. in. makr VBA lub robotów księgowych. I choć specjaliści z IT są w stanie zautomatyzować prawie wszystko, my pomagamy wybrać te obszary, w których wprowadzone usprawnienia dadzą największe efekty, a automatyzacji będą podlegać jedynie już zoptymalizowane procesy.

W jaki sposób doprowadzić do stworzenia kultury Lean, na co uważać i skąd czerpać motywację do jej wdrażania? Znamy odpowiedzi na te pytania. Skorzystaj z naszego doświadczenia.

WDRAŻALIŚMY LEAN OFFICE W

CONTACT US

CONTACT US