ZAPISZ SIĘ NA SZKOLENIE

 Ile mogę zyskać, czyli wprowadzenie do Lean Management Jak oszczędzać czas i pieniądze, czyli techniki Lean Management w praktyce Jak utrzymać efekty, czyli o Przywództwie Lean

Regulamin szkoleń
Formularz niezadowolenia

 Zapoznałem/am się z regulaminem szkoleń i akceptuję zawarte w nim warunki

 Zgadzam się na wysyłkę informacji marketingowych, dotyczących organizowanych przez firmę Lean Action szkoleń

Informujemy, że administratorem (ADO) udostępnianych danych osobowych jest Lean Action Sp. z o.o. z, ul. Starowiślna 66/20, 31-035 Kraków, NIP: 8652386739 REGON: 831376503 KRS: 0000215595. Wszelkie kwestie związane z danymi osobowymi, a zwłaszcza wszelkie pytania, wnioski i roszczenia należy zgłaszać pod wskazanym powyżej adresem za pośrednictwem przesyłki listownej lub maila na adres katarzyna.zgodko@leanaction.pl. Udostępnione przez Państwa dane osobowe przetwarzane są zgodnie z zapisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (tzw. RODO); przetwarzane są w celu: przedstawienia oferty umowy (szkolenia), realizacji zawartej umowy działań marketingu bezpośredniego oferowanych przez ADO usług – z zastrzeżeniem innych obowiązujących regulacji prawnych, ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń – jeśli taka sytuacja będzie miała miejsce w trakcie lub po ustaniu współpracy Stron.
Podane przez Państwa dane są niezbędne celem właściwej realizacji Umowy, ich podanie jest dobrowolne, jednak brak ich udostępnienia skutkuje brakiem możliwości realizacji zawartej z ADO Umowy. Odbiorcami udostępnionych danych osobowych będzie wyłącznie ADO oraz podmioty współpracujące z nim w ramach prowadzonej przez niego działalności gospodarczej; przetwarzanie danych odbywa się na podstawie udzielonej przez Państwa zgody (równoznacznej z przesłaniem danych w formularzu kontaktowym). Jest ona dobrowolna i mają Państwo prawo do jej cofnięcia w dowolnym momencie poprzez poinformowanie ADO za pośrednictwem przesyłki listownej bądź maila.

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

SKONTAKTUJ SIĘ Z KONSULTANTEM LEAN