ENROLL ON COURSE

 How much can I gain? Introduction to lean management How to save time and money: Lean management methods in practice How to keep the effects: Lean leadership

Regulamin szkoleń
Formularz niezadowolenia

 

 

Informujemy, że administratorem (ADO) udostępnianych danych osobowych jest Lean Action Sp. z o.o. z, ul. Starowiślna 66/20, 31-035 Kraków, NIP: 8652386739 REGON: 831376503 KRS: 0000215595. Wszelkie kwestie związane z danymi osobowymi, a zwłaszcza wszelkie pytania, wnioski i roszczenia należy zgłaszać pod wskazanym powyżej adresem za pośrednictwem przesyłki listownej lub maila na adres katarzyna.zgodko@leanaction.pl. Udostępnione przez Państwa dane osobowe przetwarzane są zgodnie z zapisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (tzw. RODO); przetwarzane są w celu: przedstawienia oferty umowy (szkolenia), realizacji zawartej umowy działań marketingu bezpośredniego oferowanych przez ADO usług – z zastrzeżeniem innych obowiązujących regulacji prawnych, ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń – jeśli taka sytuacja będzie miała miejsce w trakcie lub po ustaniu współpracy Stron.
Podane przez Państwa dane są niezbędne celem właściwej realizacji Umowy, ich podanie jest dobrowolne, jednak brak ich udostępnienia skutkuje brakiem możliwości realizacji zawartej z ADO Umowy. Odbiorcami udostępnionych danych osobowych będzie wyłącznie ADO oraz podmioty współpracujące z nim w ramach prowadzonej przez niego działalności gospodarczej; przetwarzanie danych odbywa się na podstawie udzielonej przez Państwa zgody (równoznacznej z przesłaniem danych w formularzu kontaktowym). Jest ona dobrowolna i mają Państwo prawo do jej cofnięcia w dowolnym momencie poprzez poinformowanie ADO za pośrednictwem przesyłki listownej bądź maila.

CONTACT US

CONTACT US